دیبای دانش

موضوعات:

ات مرتبط با اصول علمی؛ ایجاد پرسش و انگیزه‌ای برای تفکر؛ رشد و تقویت تفکر تحلیلی. همچنین در کتاب درباره برخی از پدیده‌های علمی مانند «قانون ارشمیدس»، «اصل برنولی» و… صحبت شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ناشر