فلسفه

موضوعات:

ات و فیلسوفان بسیاری را از عهد باستان تا عصر جدید تحت بررسی قرار می‌دهد و بسیاری از مسائل مهمی که ذهن فیلسوفان بزرگ را در طول تاریخ ۲۵۰۰ ساله‌ی فلسفه به خود مشغول داشته به اجمال مطرح می‌کند. نویسنده‌ می‌خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که فلسفه در واقع نوعی فعالیت است: اندیشیدن و تفکر انتقادی درباره‌ی مسائل کلی بنیادی؛ فعالیتی که همه‌ی انسان‌ها می‌توانند در آن شرکت داشته باشند. برخی از عناوین کتاب عبارت‌اند از: فلسفه چه چیز نیست؟؛ فلسفه به معنای خاص، انسان چیست؟، مفهوم آزادی عمل، مساله‌ی خدا، ارتباط سعادت با فلسفه، چرا فلسفه علم نیست؟

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ناشر